Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Varje kWh räknas

Publicerad 17 oktober 2022, kl 12:22

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd vilket innebär att elpriserna är som oftast mycket högre än vad vi är vana vid. Genom att arbeta tillsammans kan vi minska elanvändningen, exempelvis genom att undvika de timmarna då elnätet är som mestbelastat. Det gäller framför allt under morgonen och tidig kväll.

Varför ska vi spara el?

Det finns några anledningar till att vi behöver minska vår elanvändning. Genom att minska användningen av el kan vi bidra till ett mer samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart elsystem samtidigt som vi sparar pengar. En lägre efterfrågan på el generellt påverkar dessutom elpriset som styrs av utbud och efterfrågan.

Genom att minska elen eller flytta elanvändningen till tider på dygnet då belastningen är lägre kan vi avlasta elsystemet. Tillsammans kan vi då minska risken för frånkoppling av elanvändare från elnätet i ett läge då vår efterfrågan inte kan täckas av produktion och import.

Undvik högpristimmarna

Timmarna från att vi vaknar på morgonen och industrierna sätter i gång samt timmarna när många personer kommer hem ifrån sitt jobb, är de mest intensiva timmarna i elanvändning under hela dygnet. På vintern när det är mörkt och kallt är det extra hög belastning på grund av att vi använder mer el för att värma upp och belysa våra hem. Om man kollar på dygnskurvan finns det därför två toppar – morgon och tidig kväll. Genom att minska förbrukningen under topparna är vinsterna ännu större i form av att belastningen på elnätet minskar och elpriset går ner.

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

På Svenska kraftnäts webbplats hittar du mer information om att plana ut kurvan och minska risken för effektbrist

Det här kan du göra

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Använd el vid rätt tidpunkt på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i huset

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet