Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Här skrivs avtal för vattenleverans

Publicerad 26 augusti 2022, kl 09:38

Idag skrevs avtal för vattenleverenser från Kungälv till Stenungsund och Tjörn från och med 2024. Avtalet säkrar vattentillgången för kommuninvånarna i Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Tillgången till råvatten i Stenungsund och Tjörn är begränsad. Den största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv använder för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och bygger vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. I Stenungsund pågår utbyggnad av vattenledningar för att kunna ta emot vatten.

- Det här är en viktig och strategisk fråga för Stenungsund. Utbyggnaden möjliggör en trygg vattenförsörjning för dagens och morgondagens Stenungsund, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

- Grattis till invånarna, att dela en investering på tre efter storlek och behov ger lägre kostnader jämfört med var och en för sig själv, kort sagt, det lönar sig att jobba ihop, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

- Med det här avtalet tryggar vi vattentillgången för vår kommun, både i närtid och inför framtiden. Det gäller för såväl boende som näringsliv och gör att vi klarar förväntade effekter av klimatförändringar, säger Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande i Tjörns kommun.

De viktigaste anledningarna är att vi behöver vatten för att kunna koppla in fler abonnenter i det kommunala vattennätet och ta emot en ökad inflyttning. Tjörnborna ska ha vatten även under torrperioderna vilka kan bli fler på grund av klimatförändringar. Ur säkerhetssynpunkt är det angeläget att kommunen är mindre sårbar med fler alternativa vattenkällor. Tjörnborna kan börja få nytta av avtalet 2024 och avtalet löper under 60 år.

Tillgången på vatten på Tjörn har varit god de senaste åren, tack vare omfattade utvecklingsarbete i våra vattentäkter och nu finns den långsiktiga lösningen på plats, säger Marie Louise Bergkvist, samhällsbyggnadschef på Tjörn.

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 augusti 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet