Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Bidrag för att fånga upp förlorade fiskeredskap

Publicerad 16 augusti 2022, kl 14:10

Marint skräp är ett växande problem. I takt med ett ökat fiske under 1900- och 2000-talet har mängden fiskeutrustning i haven ökat och av det marina skräpet i EU beräknas 27 procent vara fiskerelaterat. Samtidigt har utrustningens material förändrats från att vara biologiskt nedbrytbart till att främst bestå av syntetiskt material.

Förlorade fiskeredskap som med eller utan avsikt blir kvar i haven och får en rad negativa konsekvenser på omgivande ekosystem. Även burar, ryssjor, fiskelinor, rep och andra typer av fiskeutrustning bidrar till problematiken.

Vad är marint skräp?

Marint skräp är material som tillverkats eller bearbetats av människan och som med eller utan avsikt hamnat på havsbotten, i vattenpelaren eller på stränder. Skräpföremålen kan vara både små och stora (mikro- respektive
makroskräp) samt bestå av en mängd olika material.

Den svenska västkusten är särskilt utsatt för marint skräp, på grund av ansamlingar av havsströmmar från både Nordsjön och Östersjön. Mängden som varje timme spolas in över Bohuskusten beräknas motsvara fem badkar.

Problematiken med förlorade fiskeredskap

När det kommer till problematiken med förlorade fiskeredskap, är det svårt att peka ut enskilt ansvariga aktörer. Kunskapsluckorna kring problemet minskar allt mer och idag handlar de bakomliggande orsakerna istället om till exempel brist i lagstiftning och infrastruktur för insamling och återvinning.

Ett av de främsta problemen med förlorad fiskeutrustning är det passiva fiske som kan fortgå utan att någon tar hand om fångsten. Genom att utrustningen inte längre styrs av fiskaren kan den fånga in och potentiellt döda fisk och skaldjur utan kontroll.
Detta kan påverka djurens populationer och innebär en särskild risk för arter som redan är hotade av utrotning. När fisk och skaldjur fastnar i redskapen fungerar de dessutom som bete, vilket gör att spökfiskeeffekten blir ökande och kan fortgå under många år.

Bidrag för att fånga upp förlorade fiskeredskap

Tjörns kommun har beviljats närmare en miljon i bidrag för att driva ett projekt tillsammans med lokala yrkesfiskare för att fånga upp förlorade fiskeredskap. Bidraget, som kommer från de statliga myndigheterna HAV och Jordbruksverket, kommer främst gå till att täcka omkostnader för yrkesfiskare som draggar, proffsdykare samt projektledning. Projektet löper tills mars 2023.

Hittils har projektet bland annat lyckats fånga upp fiskeredskapen i bilden nedan.

Fiskeredskap i släpvagn

Kontakt

Per-Olof Samuelsson


Sidansvarig/Senast uppdaterad 31 augusti 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet