Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Publicerad 15 augusti 2022, kl 07:40

Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orust kommuner kommer finnas inför granskning under tiden 18 augusti 2022 till 21 oktober 2022.

Översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 21 oktober 2022.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.
Märk ditt mail eller brev med ”Utställningsyttrande FÖP Hav Tjörn Orust.”

Utställningshandling i Storymap

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FOP-HAV-TjornOrust-utstallning 220518.pdf Pdf, 35 MB. 35 MB 2022-08-11 08.12
Kungörelse.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2022-08-11 08.12
Missiv utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf Pdf, 202 kB. 202 kB 2022-08-15 13.37
Remisslista utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf Pdf, 198 kB. 198 kB 2022-08-11 08.12
Samrådredogörelse 210317 Tjörn Orust.pdf Pdf, 889 kB. 889 kB 2022-08-11 08.12
Remisslista utställning FÖP Hav Tjörn Orust_Bortredigerad.pdf Pdf, 969 kB. 969 kB 2022-08-15 13.38
Tillgänglighetsredogörelse Tjörn & Orust kommun.pdf Pdf, 954 kB. 954 kB 2022-08-15 13.38

Kontakt

Åsa Jönsson

Avdelningschef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet