Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Rapportera observationer från kusten

Publicerad 5 juli 2022, kl 09:05

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Kontakta informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Facebook – Informationscentralen för Västerhavet. 
Länsstyrelsen.se –Informtionscentralen för Västerhavet

Det finns också flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till ansvariga aktörer och här har vi listat några av de viktigaste.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv

Först en uppmaning till er som brukar plocka och äta vilda blåmusslor på västkusten:
Informationscentralen för Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av bakterier och olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron i Bohuskustens musselodlingar.
Nya forskningsresultat visar dock att vilda blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Därför är det bättre att köpa blåmusslor i handeln.
Vi uppmanar därför alla att i stället köpa blåmusslor från svenska odlingar. Om du vill se vilka odlingar som är igång och skördar hittar du det på Musselkontroll – öppna och stängda odlingsområden.

Rapportera djur som inte är vid liv

Om du hittar en säl som inte är vid liv, hör av dig till kundcenter. Kommuner ansvarar för att ta bort djur som inte är vid liv på allmänna platser. Ligger djuret på en privat strand är det markägarens ansvar.

Tjörns kundcenter
tjorns.kundcenter@tjorn.se
0304-60 10 10

Skicka in din observation med position och bild till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De ansvarar för forskning och övervakning om hälsotillståndet hos fisk, utter, tumlare och säl.
Rapportera djur som inte är vid liv

Fåglar som inte är vid liv
Under våren 2022 hade vi en hel del döda sjöfåglar vid västkusten och de visade
sig vara utmärglade. En teori är att de inte har tillräckligt med föda, t.ex. blåmusslor. På Rapporteravilt kan du rapportera fåglar som inte är vid liv eller är sjuka.

Om du ser en sjöfågel som inte är vid liv så önskar även Västerhavet få in observationen med position infovasterhavet@lansstyrelsen.se. 

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet hittat en levande eller skadad sälkut. Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se Då kan de skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur
Om man observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, sjöfågel m.m.), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att de kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar och lämplig skyddsutrustning.

Främmande (invasiva) arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya främmande arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan finns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv.

På västkusten kan man bland annat hitta stillahavsostron, blåskrabba, penselhårskrabba, klängmanet och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha (eller redan har) en stor påverkan på vår kustmiljö.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens app för vattenorganismer Rappen.
Är du osäker så kan du höra av dig till infovasterhavet@lansstyrelsen.se. 

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om man observerar t.ex. olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta kundcenter eller maila infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto.

Tjörns kundcenter
tjorns.kundcenter@tjorn.se
0304-60 10 10

Algblomning

Ser vattnet missfärgat och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter, men det är främst när de ansamlas i musslor och ostron som det kan bli giftiga halter för oss människor. Ibland färgas vattnet i strandkanten och i båthamnar orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintillans även kallad mareld, vilken är ofarlig.

Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är mareld då de skapar eget ljus (bioluminiscens) vid stress och vattnet lyser då upp.
Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet