Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fulspolning skapar stora problem

Publicerad 29 juni 2022, kl 13:24

Att fulspola innebär att saker som inte hör hemma i avloppet spolas ner i toaletten. De vanligaste fulspolningarna är hushållspapper, snus, tops, hushållspapper, mensskydd, våtservetter, miljöfarliga kemiska ämnen och bomullstussar.

I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi fulspolar ofta vilket innebär att vi spolar ner en mängd olika saker som inte alls hör hemma i toaletten. Vår VA-avdelning (vatten och avlopp) har haft bekymmer med fulspolning i form av våtservetter, trasor och annat som inte hör hemma i avloppet.

Förutom att det skapar merarbete för de anställda så medför det onödig miljöbelastning och kostnader, då det orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverken. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

- Vi har uppmärksammat att bland annat våtservetter och trasor spolas ner i toaletten. Det fastnar i pumparna vilket gör att de stannar och att vi får lägga mycket tid på att åtgärda problemen, säger Jörgen Aronsson, enhetschef på driftavdelningen.

Trasor hängandes från en pump

Vad ska spolas ner i toaletten?

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Bästa tipset för att sluta fulspola är att alltid ha en papperskorg på toaletten där hus­hålls­papper, våtservetter och annat skräp kan slängas.
Skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor och förpackningar ska källsorteras.

Farligt avfall, exempelvis kemikalier, färg, lim ska lämnas in på en återvinningscentral
Mediciner ska lämnas in på apoteket.
Inget fett i avloppet! Tänk på att torka ur stekpannan med papper och samla rester av frityrolja i en sluten förpackning och lägg det i soporna.

Bilden visar trasor som har fastnat i en pump.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 juni 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet