Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Ännu bättre äldreomsorg med fler
heltidstjänster och mer utbildning

Publicerad 20 juni 2022, kl 14:36

Färre anställda gör att de som bor på äldreboenden eller har hemtjänst möter färre individer. Då blir det också bättre kontinuitet i omsorgen. Samtidigt är det rekordmånga vårdbiträden som får chansen att utbildas till undersköterskor – något som höjer kvaliteten för alla som behöver hjälpen.

Bara under 2021 har 90 nya heltidstjänster bildats, flera vårdbiträden har utbildats till undersköterskor och 16 undersköterskor har gått en utbildning till pedagogiska ledare.

– Vi vill vässa äldreomsorgen i både kvalitet och pedagogik, säger Lilian Hansson, avdelningschef på socialförvaltningen.

Förutom att trygghet och kvalitet blir bättre med fler heltidstjänster och bättre utbildad personal, blir det också tryggare för de anställda med större möjlighet att kunna leva på sin lön och få en bättre pension.

Fast anställda vikarier

Då handlar det inte bara om att ordinarie personal som arbetar deltid har möjlighet till heltid, utan också att bygga upp en stor bemanningspool med fast anställda undersköterskor.

– Att inte ha så många timvikarier, gör också att våra brukare känner igen personalen. Jag hoppas att vi snart kan möta hela behovet av vikarier med fast personal som alla känner igen, säger Lilian Hansson.

Fler undersköterskor ökar kvaliteten

Äldreomsorgen på Tjörn fortsätter att utbilda sin personal med lösningar på hemmaplan. De som inte är utbildade undersköterskor, har till exempel möjlighet att
lägga en halvdag i veckan av sin arbetstid på utbildning. Då kommer lärare från vårdutbildningen i Uddevalla till Valåsens lokaler och undervisar. Det tar ungefär tre år att bli undersköterska med den modellen.

– Det är jätteviktigt att vi är utbildade för att kunna ta hand om dem vi är till för med en hög kvalitet. I framtiden behövs ännu mer vårdkompetens, när fler kommer att vårdas hemma.

Pedagogiska ledare

Men det är inte bara medicinsk kompetens. Lilian pratar om de ”mjuka” värdena, som goda samtal, bemötande och omsorg. Därför såg hon till att ordna ännu en utbildning för de som redan är färdiga undersköterskor. En dag i veckan under ett år träffades 16 undersköterskekolleger för att utbildas till pedagogiska ledare. I rollen ingår bland annat att stötta kollegerna lite extra och att se till att samtalen kolleger emellan tar upp frågor som har med god omsorg att göra.

Stjärnmärkt – för mer kunskap om demens

En av äldreomsorgens fortbildningsinsatser är Stjärnmärkt. Det betyder att minst 80 procent av personalen har gått en fördjupad utbildning om demenssjukdomar.

Stjärnmärkt är en utbildning från Svenskt Demenscentrum som riktar sig till bland annat särskilda boenden. På Tjörn har också biståndshandläggarna (de som bland annat bedömer om en person behöver bo på ett särskilt boende) blivit stjärnmärkta.
På Valåsens äldreboende utbildas 37 personer i personalen för att bli stjärnmärkta. Till hösten kommer även vikarier och nattpersonal på Valåsen att få
utbildningen.

Det finns också utbildade instruktörer på Lilldals, Tubberödshus och Rönnängs äldreboenden liksom i hemtjänsten och hemsjukvården.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet