Tjörn kommuns logga, till startsidan
Deltagare på möte om infrastruktur den 13 juni

Nordvästsvenska initiativet – ett samarbete som ger resultat

Publicerad 16 juni 2022, kl 10:50

Måndagen den 13 juni träffades företagare och kommunrepresentanter från STO-regionen för att utvärdera och få information kring arbetet med lokal trafikinfrastruktur.

Sedan 10 år tillbaka arbetar näringslivet och de tre STO-kommunerna gemensamt för att få till en bättre lokal infrastruktur under namnet Nordvästsvenska initiativet. Grunden till det gemensamma arbetet är att vi tillsammans blir starkare. I regionen bor över 60 000 invånare och över 7000 företag har sin hemvist här.

Tre gemensamma mål

Det Nordvästsvenska initiativet har tre gemensamma infrastruktur mål som arbetats fram gemensamt.

  • En kraftigt förbättrad väg 160 (sträckan Stora-Höga - Skåpesund)
  • Dubbelspår på Bohusbanan till Stenungsund
  • En ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund

På mötet deltog även Trafikverket som informerade om resultatet av den åtgärdsvalsstudie som pågått för väg 160. En ÅVS (åtgärdsvalsstudie) är första steget för att kunna ta del av de utpekade infrastrukturmedel som finns på regional och nationell nivå. Studien är en utredning kring de brister som finns i ett område samt utvärderar olika alternativ på lösning. ÅVS:n för väg 160 är kraftigt försenad, men kommer att slutredovisas de kommande månaderna.

I samrådskedet, som skedde hösten 2020, lämnade STO-kommunerna kraftig kritik på studien som endast föreslog så kallade "trimningsåtgärder" för sträckan. Det har man nu från Trafikverket löst genom att i ÅVS:n föreslå att större åtgärder så som ett extra tunnelrör, eventuella förstärkningar och kompletterande broar skall utredas vidare i den redan påbörjade ÅVS:n för en fastförbindelse mellan Orust och Stenungsund.

En ny ÅVS startad

En ny ÅVS är nämligen startad för att utreda en ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund. Denna beräknas vara klar senast 2024 och arbetet bekostas av STO-kommunerna men genomförs av Trafikverket. På det sättet har man kunnat "gå före" i den långa kö på utredningar som finns. I denna ÅVS skall man alltså även titta vidare på möjligheten till större åtgärder på väg 160 samt utreda möjligheterna till annan finansiering än de traditionella infrastrukturpotterna. Det kan till exempel röra sig om driftspengar från befintligfärja eller broavgifter.

Kvartstrafik på Bohusbanan

På mötet informerades även om arbetet med Bohusbanan där man utrett möjligheterna till kvarttrafik mellan Stenungsund och Göteborg. Bland annat sker nu i dagarna ett arbete att få till perrongförlängningar till totalt 170 meter vilket även skulle skapa en kraftig kapacitetsökning. Beslutade åtgärder är en ny station i Brunnsbo samt ett nytt resecentrum i Stenungsund. Den totala investeringen för Bohusbanan beräknas till 3 miljarder för att få till kvartstrafik fullt ut.

Ytterligare infrastrukturplaner i vårt område

Parallellt och som ett komplement till Bohusbanan, deltar Stenungsunds kommun i projektet Skagerrakbanan, en tågbana på bro genom Bohuslän med syfte att binda samman Göteborg och Oslo. Projektet är mycket spännande och kan skapa unika möjligheter i samverkan med Bohusbanan men står inför stora utmaningar så som kostnader för kommande utredningar. Nästa steg i processen är en miljökonsekvensbeskrivning och en järnvägsplan.

Dessutom informerades det om på mötet att det i dagarna beslutats om att på Nösnäsmotet bygga ett busskörfält för att avlasta den ansträngda situationen vid påfarten. Ytterligare åtgärder planeras med bland annat planskilda korsningar men där finns ännu inte finansiering klar.

Det gemensamma arbetet en framgång

Som avslutning på mötet utvärderades och reflekterades det över om det 10 åriga gemensamma arbetet gett resultat. Som företagare och tjänsteperson i kommunerna kan det vara oerhört frustrerade med utredningar som drar ut på tiden, och att faktiska projeket ännu inte startats i större skala. Stefan Svedhem, på Stenungsunds kommun var dock tydlig i sin analys att tack vare utredningarna som nu gjorts vet både vi och Trafikverket vad som måste göras och vad det kostar. Utredningarna är ett måste i processen för att ens komma vidare och utan det gemensamma arbetet mellan kommunerna och näringslivet hade vi inte ens fått till dessa i våra förhållandevis små kommuner!


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet