Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Samråd för Aröd, Rönnäng 1.65 m.fl.

Publicerad 9 juni 2022, kl 07:43

Planförslaget är ute på samråd under tiden 9 juni 2022 till och med 6 juli 2022 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn eller på denna sida.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 6 juli 2022.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Samrådsmöte

Välkommen att delta i detta samrådsmöte. I mötet ges information om planförslaget och du får möjlighet att ställa frågor direkt eller boka in en tid för frågor.

Dagordning

  • Information om vad en detaljplan är.
  • Genomgång av planförslaget.
  • Frågestund.
  • Boka tid för frågor.

Samrådsmöte i Kommunhuset 15 juni

Mötet hålls i Kommunhuset i Skärhamn, Stora Tjörnsalen, onsdagen den 15 juni kl. 18.00-19.30.

Upplysningar lämnas av handläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet