Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Varför dröjer vägen?

Publicerad 20 maj 2022, kl 14:50

Varför blir det ingen rondell vid Myggenäs korsväg? Och hur går det med gång- och cykelvägen mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen? Eller med gång- och cykelvägen i Utäng?

Att planera nya vägprojekt, allt från cirkulationsplatser och korsningar till gång- och cykelvägar, är en lång process. Den demokratiska processen ska förstås ha sin gång, men också alla tekniska utredningar som behöver göras. Alla konsekvenser ett nytt vägprojekt får måste gås igenom noga.

Du som är berörd av projektet ska givetvis också ha möjlighet att föra fram din åsikt. Är det ett större projekt kan du bli inbjuden till ett möte inför planeringen av projektet. Din möjlighet att överklaga ett beslut är också en viktig del av den demokratiska processen.

Det är också många instanser som har med den blivande vägen eller vägprojektet att göra, till exempel Trafikverket och Västra Götalandsregionen.
Lägg därtill olika utredningar som behöver göras av experter, som naturinventeringar, bullerutredningar, geotekniska undersökningar, skyfallsutredningar, miljöutredningar med mera.

– Vi vill ju fånga upp allt innan vi börjar bygga. Det är därför det behövs så många utredningar, men också att vi har möten med allmänheten i ett tidigt skede, säger Joakim Karlsson, trafikingenjör i Tjörns kommun.

Myggenäs korsväg

På Tjörn är det Trafikverket som äger de stora vägarna och är oftast de som utför själva vägbygget. Men först gäller det att komma med i Västra Götalandsregionens infrastrukturplan och bli ett så kallat prioriterat projekt. Regionen gör en sådan plan vart fjärde år. Här är Tjörns kommun aktiv för att få med önskade vägprojekt.

I den senaste planen (2018) är till exempel väg 160 från E6 till Skåpesund en prioriterad brist vilket har gett möjligheter att gå vidare och planera Myggenäs korsväg. I det nya förslaget (2022) är Myggenäs korsväg särskilt omnämnt som ett projekt som ska genomföras.

– Ja, nu går det framåt. Kommunen hade några synpunkter på Trafikverkets förslag och jag hoppas vi får ett nytt beslut nu i juni. Det har varit en lång process, eftersom det är mycket att ta hänsyn till, som farligt godstrafik, säkerhet för gångtrafikanter, ett eventuellt nytt bostadsområde med mera, säger Joakim Karlsson, trafikingenjör i Tjörns kommun.

Gång- och cykelvägen mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen

Samtidigt som vägen byggs, ska man dra nya VA-ledningar (Vatten och avlopp) för Tjörns kommun. Detta planeras just nu i detalj. Om allt går som det ska kan bygget påbörjas 2023.

Gång- och cykelvägen i Utäng

Mellan Skärhamn och rondellen i Krossekärr fastställde Trafikverket en plan för vägen i höstas och sedan dess har den överklagats. Om regeringen avslår överklagan, fortsätter arbetet med att planera de sista detaljerna innan det är dags att upphandla en entreprenör.

Det har blivit allt vanligare att kommuner går in och medfinasierar nya vägprojekt, så också på Tjörn.

Myggenäs korsväg
Kommunen betalar hälften och Trafikverket (staten) den andra hälften.

Gång- och cykelvägen Myggenäs centrum – Sörbyvägen
Kommunen betalar 30 procent av planläggningen. Västra Götalandsregionen betalar 70 procent. Själva bygget bekostas till hälften av Tjörns kommun och andra hälften bekostas av Trafikverket. VA-ledningarna bekostas av Tjörns kommun.

Gång- och cykelvägen Utäng
Kommunen betalar hela kostnaden, men Trafikverket bygger. Det kan också vara privata exploatörer som är med och betalar, till exempel i anslutning till nya bostadsområden.

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet