Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Vårda den värdefulla kustmiljön

Publicerad 17 maj 2022, kl 15:09

Naturen på Tjörn är vacker och rikt varierande. Vi måste bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer. Här hittar du tips för att bevara vår värdefulla kustmiljö och information om vad som görs för att hålla en levande kust och skärgård. Det ska vara lätt att göra rätt!

Åtta miljömål för Tjörn

Det finns 16 nationella miljömål, beslutade av Sveriges riksdag. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta, var av en är att ha ett hav i balans samt en levande kust och skärgård.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Samtliga kustvatten runt Tjörn uppvisar miljöproblem med övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och främmande arter. Mycket skräp från havet flyter i land på Tjörn.

Några av alla saker du kan göra för att vara med och ta ansvar för att våra hav ska må bra

 • Återvinn plastförpackningar. Att göra nya plastgrejer av gammal plast är både klimatsmart och kan minska skräpet som hamnar i havet.
 • Tvätta lagom ofta. I stället för att tvätta kan du ibland vädra kläderna och ta bort enstaka fläckar med våt trasa. Fyll tvättmaskinen ordentligt och skippa sköljmedlet så lossnar färre mikroplaster som annars hamnar i vårt hav. Använd gärna också flytande tvättmedel då det släpper ut färra mikroplatser.
 • Majoriteten av skräpet i haven har slängts på land så plocka därför upp ditt skräp i stället för att slänga det i naturen.
 • Njut av båtlivet med hänsyn till havets ekosystem. Använd miljövänligt bränsle (eller skaffa elmotor), skrubba bort påväxt istället för att använda båtbottenfärg, undvik att ankra i känsliga undervattensängar och kör försiktigt då höga hastigheter leder till mer svall, utsläpp och buller.

Det här gör Tjörns kommun för att arbeta med kustmiljön:

 • Strandstädar
 • Verkar för hållbar utbyggnad och samhällsplanering av kustområdena
 • Har byggt ett nytt modernt reningsverk
 • Bygger ut vatten- och avloppssystemet för att fler ska kunna ansluta sig
 • Inventerar enskilda avlopp för att kunna vägleda hushållen till förbättringar
 • Har en kvalitetssäkrad slamtömning
 • Kontrollerar lantbruk som hanterar gödsel
 • Serverar svenskt kött och miljömärkt fisk på skolor, äldreboenden och i matlådor (Tjörnlådan).
 • Arbetar med anläggande av/återskapande av våtmarker.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet