Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Foto: Michaela Stragnefors

Grönalgsmattor – ett växande problem

Publicerad 11 maj 2022, kl 10:51

Under flera års tid har det skett en ökad tillväxt av fintrådiga alger i grunda havsvikar, som bland annat kan leda till syrebrist i de grundare områdena och som ger en sämre förutsättningar för fisken längs med kusten.

I allt fler skyddade vikar (vikar som inte berörs av vind och vågor) har man sett hur kompakta mattor av alger har täckt både botten och ålgräsängar. Att sprida kunskap om ämnet kring algmattorna är avgörande för att kunna motverka problemet med den ekologiska förändringen.

Hur uppstår algmattor?

Mängden fintrådiga alger brukar vara som störst i mitten på sommaren, trots att koncentrationen av näringsämnen då är låg i vattnet. Förklaringen kan vara att näringen kommer från sedimentet. Sediment kallas det material som sjunker genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. I näringsrika system som kustnära vikar ofta är, byggs det upp höga koncentrationer av näringsämnen i sedimentet.

Tvärtom är det när koncentrationen av näringsämnen är låg i vattnet och hög i sedimentet. Då driver skillnaden i koncentration, tillsammans med aktivitet av bottenlevande djur, upp näringsämnen från sedimentet till vattnet ovanför. Denna transport av näringsämnen till vattnet kan vara tillräckligt för att upprätthålla tillväxt av en algmatta.

Det tar tid att återställa

Trots att man under ett antal år med olika åtgärder försökt att minska tillförseln av näringsämnen från land till hav tycks inte utbredningen av algmattor ha minskat.
För att motverka uppkomsten av algmattor och de problem de för med sig har man dels genom olika åtgärder reducerat avrinningen av näringsämnen från land, dels försökt att ta upp alger ur vikarna för att få bort de näringsämnen som bundits i algerna, och på så sätt få bort en del av näringen.

Algmattorna är inte giftiga, men kan orsaka syerbrist på bland annat botten.

Grönalger i havet

Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet