Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Samråd 24 maj för Del av Svanvik 1:26 m.fl.

Publicerad 3 maj 2022, kl 10:47

Planförslaget är ute på samråd under tiden 4 maj 2022 till och med 1 juni 2022 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Eller på denna sida.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 1 juni 2022.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Samrådsmöte

Välkommen att delta i detta samrådsmöte. I mötet ges information om planförslaget och du får möjlighet att ställa frågor direkt eller boka in en tid för frågor.

Dagordning

  • Information om vad en detaljplan är.
  • Genomgång av planförslaget.
  • Frågestund.
  • Boka tid för frågor.

Fysiskt och digitalt samråd 24 maj

Mötet hålls i Kommunhuset i Skärhamn, Lilla Tjörnsalen tisdagen den 24 maj klockan 17.00-18.30.

Du kan också delta på mötet digitalt, följ då länken och instruktioner nedan.
Logga in från klockan 16.50
Mötet startar klockan 17.00
Möteslänk

Du deltar i mötet från en smartphone eller en dator. Programmet som används heter Teams, du kan ansluta genom att klicka på länken nedan och behöver därför inte ha programmet installerat på din enhet, det räcker med en internetuppkoppling.

Du behöver ha en ljudenhet för att höra vad som sägs. Om du inte kan delta digitalt är du välkommen att ringa till handläggare Pernilla Attnäs Björk på telefon 0304-60 11 58 och boka telefontid för frågor.

Under mötet iakttas följande regler: Avstängd mikrofon, Ställ en fråga genom att klicka på knappen i Teams för att räcka upp handen eller skriv en fråga i chatten. Man behöver inte ha kameran på, det är valfritt om man vill visa sig i bild.

Instruktion för att använda teams

Upplysningar lämnas av handläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet