Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns vattentillgång säkrad

Publicerad 27 april 2022, kl 11:30

Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2022 att ingå avtal med Stenungsunds kommun om gemensamma vattenleveranser från Kungälv från 2024.

Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2022 att ingå avtal med Stenungsunds kommun om framtida gemensamma vattenleveranser från Kungälv.

De viktigaste anledningarna är att vi behöver vatten för att kunna koppla in fler abonnenter i det kommunala vattennätet och ta emot en ökad inflyttning. Tjörnborna ska ha vatten även under torrperioderna vilka kan bli fler på grund av klimatförändringar. Ur säkerhetssynpunkt är det angeläget att kommunen är mindre sårbar med fler alternativa vattenkällor.

– Tillgången på vatten på Tjörn har varit god de senaste åren, tack vare omfattade utvecklingsarbete i våra vattentäkter och nu finns den långsiktiga lösningen på plats, säger Marie Louise Bergkvist, samhällsbyggnadschef på Tjörn.

– Med det här avtalet tryggar vi vattentillgången för vår kommun, både i närtid och inför framtiden. Det gäller för såväl boende som näringsliv och gör att vi klarar förväntade effekter av klimatförändringar, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande (L).

Tjörnborna kan börja få nytta av avtalet 2024. Avtalet löper under 60 år.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet