Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Digital övervakning av VA-nätet

Publicerad 2 februari 2022, kl 08:30

Tjörns kommun har fått beviljat projektmedel av Innovationsmyndigheten, Vinnova för att i projektform studera möjligheterna med läcksökning och övervakning av VA-nätet med hjälp av internetuppkopplade sensorer.

Kommunen arbetar idag ytterst manuellt med problematiken i det gamla och komplexa vattennätet, vilket inte är hållbart.

Vi tror att vattenläckage kan lokaliseras med hjälp av ett nätverk av uppkopplade smarta vattenmätare och att åtgärdsbehov kan prioriteras, beslut kan fattas och underhåll kan planeras baserat på analyser av data från vattenmätarna.

Sedan är det självklart inte så att det ena utesluter det andra, vi kommer oförtrutet fortsätta att förstärka och utveckla VA-nätet på vanligt sätt också.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet