Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Förbättrade levnadsvanor 2022?

Publicerad 10 januari 2022, kl 09:24

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Som ett led i att förbättra folkhälsan inleder vi nu ett samarbete med ett hälsofrämjande nätverk i vår region. Tillsammans genomför vi en informations- och utbildningskampanj gällande hälsosamma levnadsvanor.

Målet med detta projekt är att höja kunskaperna gällande hälsosamma levnadsvanor. Vi vill också informera om hur enskilda kommuninvånare kan få stöd och hjälp av olika instanser med att förbättra sin hälsa på olika sätt.

Varje kvartal kommer därför ha olika fokus. Matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kommer få ta del av föreläsningar, information och andra hälsofrämjande och förebyggande tips i din kommun eller någon av kommunerna runt om.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet