Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Granskning detaljplan Häggvall

Publicerad 11 november 2021, kl 09:07

Granskning för detaljplan Häggvall 3:43, Tjörns kommun pågår under perioden 11 november–9 december 2021.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att bygga bostäder i form av flerbostadshus, totalt cirka 30 bostäder. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service.

Granskning

Planförslaget är ute på granskning under tiden 11 november till och med 9 december och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i Häggvallskolans bibliotek.

Lämna dina synpunkter senast 9 december

Synpunkter på planförslaget ska lämnas in skriftligt senast den 9 december 2021.

Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Efter avslutad granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande. Därefter kan detaljplanen antas.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Upplysningar lämnas av handläggare:


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet