Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

De sex skolförslagen – förtydligande

Publicerad 25 oktober 2021, kl 12:38

I senaste numret av Vi på Tjörn beskrivs de sex förslagen till ny skolstruktur. För att undvika missförstånd presenteras de här igen på ett tydligt sätt.

Historik

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om två skolnav på Tjörn, ett i öster (F–9 vid Fridas hage/Häggvallskolan) och ett i väster för 4–9 (placeringen skulle då utredas). Enligt detta beslut skulle det också bli fyra F–3-skolor samt förskolor i Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och Kållekärr.

Parallellt med skolutredningen har det också pågått en utredning om hur kommunen använder sina lokaler på bästa sätt. Utredarna fick också uppdraget att titta på skolstrukturen som en del i den totala lokalförsörjningsplanen och hitta synergier med andra verksamheter i kommunen. Det visade sig finnas stora möjligheter att möta både skolans och övriga verksamheters behov och ett nytt förslag presenterades – förslag 6 ovan.

Vad händer nu

Förvaltningar och bolag har lämnat sina remissvar där de svarar på hur de ställer sig till de sex olika förslagen. Dessa svar blir en del av underlaget för politikerna att fatta beslut. Du kan ta del av själva rapporten, invånardialogerna och remissvaren på kommunens webbplats. Där publicerar vi kontinuerligt nyheter i skolfrågan. Även de invånardialoger som genomförts blir en del av politikernas beslutsunderlag.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 oktober 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet