Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Din nya vattenmätare är digital

Publicerad 23 september 2021, kl 09:29

Nu börjar arbetet med att byta ut samtliga analoga vattenmätare i kommunen till digitala mätare. Vi startar den 4 oktober i Skärhamnsområdet. När det är din tur får du brev med information om tid för bytet.

Bytet till digitala mätare är ett första steg i ett projekt som kommer ge stora effekter både för dig och Tjörns kommun. Din nya vattenmätares alla funktioner är ännu inte praktisk användbara, men vi kommer att återkomma till dig efter hand som vi uppdaterar funktioner som du kan ha nytta av.

Bra för dig, oss och miljön

Att kunna samla in data ofta och kontinuerligt har många positiva effekter. Det är mer effektivt både för fastighetsägaren och Tjörns kommun att insamlingen sker per automatik. Fastighetsägare kan snabbare uppmärksamma läckor i sin VA-installation; det sparar både vatten och pengar. Mätarna gör också att vi i ett tidigt skede kan upptäcka och kunna åtgärda läckage i distributionssystemet. Dricksvatten är ett värdefullt livsmedel som vi inte vill ska gå till spillo.

Så fungerar det nu

  • Du ska fortsätta att läsa av din vattenmätare och lämna avläsningen till oss som vanligt. Vi rekommenderar att du gör det minst en gång om året.
  • Avläsningskort eller avläsning via SMS skickas som vanligt.
  • Du ska läsa av de sex första digitala siffrorna som visar vattenförbrukning. Du ska inte ange några decimaler.
Illustration, hur man läser av vattenmätaren

Så fungerar det i framtiden

  • Din mätare kommer att fjärravläsas per automatik och du kommer inte längre behöva lämna din avläsning till oss.
  • Din faktura kommer att baseras på faktiskt förbrukning, och inte på beräknad förbrukning som idag.
  • Du kommer att kunna få larmmeddelanden när din mätare känner av avvikelser, som till exempel en läcka.

Mätaren är en smart vattenmätare med hög noggrannhet. Mätaren är tillverkad av hård kompositplast och är godkänd för dricksvatten. Mätaren kommunicerar krypterat.

Mätaren har möjlighet att visa larm vid avvikelser. Dessa är ännu inte kopplade till något system och därför kan vi ännu inte erbjuda larm om något går fel. Om du ser någon av nedanstående symboler i din mätares display, ska du kontakta Tjörns kommuns VA:

Illustration: vattenmätarens funktioner

Kontakt

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Övrig tid kundcenter (dagtid) eller Tjänsteperson i beredskap, TIB (akuta läckor kvällar och helger).


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 september 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet