Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Medborgarundersökning 2021

Publicerad 9 september 2021, kl 09:07

Medborgarundersökningen är en möjlighet för dig som bor i kommunen att tycka till om kommunens olika verksamheter. Enkäten innehåller frågor om hur du som kommuninvånare upplever det att leva och bo i kommunen. Enkäten skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare - kanske är du en av dem?

- Vi är måna om att så många som möjligt av de som får enkäten svarar på den eftersom resultatet används när vi planerar och utvecklar kommunens service och tjänster, säger Magdalena Patriksson som är kommunens kontaktperson för undersökningen.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av Tjörns kommun en gång per år. Medborgarenkäten mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

I år har undersökningen fått ett något förändrat innehåll och nya frågeställningar. De nya frågorna i undersökningen handlar bland annat om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet