Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Vårdnadshavare och elever överens – hög kvalitet i skolan är viktigast

Publicerad 8 augusti 2021, kl 17:00

Nu presenteras resultatet av den invånardialog som Tjörns kommun genomfört bland vårdnadshavare, medarbetare och elever i årkurs 3, 6 och 9. De är överens om en sak: hög kvalitet i skolan är viktigast.

Vårdnadshavare, medarbetare i skolan samt elever i årskurs 3,6 och 9 har fått värdera hur viktiga ett antal påståenden om skolans undervisning och inre och yttre miljö är.

Kvalificerad utbildning, stödresurser och säker och trygg miljö

För vårdnadshavare och medarbetare är det viktigaste god tillgång till elevhälsa och stödresurser, kvalificerad utbildning med behöriga lärare och god pedagogisk utveckling. När de får bedöma inre- och yttre miljö anser de att en skolmiljö där eleverna känner sig säkra och trygga, en innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och möjligheter till arbetsro samt en skolmatsal som ger möjlighet till matro är viktigast.

Att ha vänner, många kamrater och att man ska vara snäll

För eleverna är det viktigaste för att trivas och må bra i skolan att man har vänner, många kamrater och att alla är snälla mot varandra. Bra och fräscha ytor inne och ute (exempelvis toaletter, fotbollsplan, skolgården) och bra lärare (snälla) är också viktigt.

Eleverna om skolan 20 år från nu – lärandet viktigast

När eleverna få ta ställning till vad de tycker är viktigast i skolan om 20 år dominerar lärandet på olika sätt: de vill att alla barn på Tjörn ska få lika bra kunskaper, de vill lära sig massor om olika ämnen och ha bra lärare som kan lära ut. Här prioriterar de vuxna och eleverna likadant.

Genomfördes 10–23 maj

Invånardialogen har genomförts som två enkäter med olika påståenden. Vuxenenkäten har besvarats av 711 vårdnadshavare och 124 medarbetare. Elevenkäten har genomförts med stöd av lärare i klassrummet och riktat sig till elever i årskurs 3, 6 och 9. 226 elever har svarat. Invånardialogen genomfördes under perioden 10–23 maj. Underlaget har en bred representation från alla områden och skolor på Tjörn.

Stort intresse för att delta i fler invånardialoger

100 vårdnadshavare som deltog i enkätundersökningen har också valt att anmäla sig till att delta i kommande invånardialoger om skolstrukturen.

Komplement till tjänstepersonernas faktaunderlag

Resultatet av den här dialogen kompletterar tjänstepersonernas faktaunderlag i beslutsprocessen om en ny skolstruktur på Tjörn.

Kontakt

Magdalena Patriksson

Avdelningschef kommunledningskontoret


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 augusti 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet