Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Hållbarhetsklivet – Island of art

Publicerad 7 juli 2021, kl 09:06

Under tisdagen den 6 juli har vi mottagit delområdespris i den nyinstiftade utmärkelsen "Årets Hållbarhetskliv" för bästa kommunala initiativ inom Hållbarhetsklivet i Göteborgsregionen. Tjörn – island of art!

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle

Under 2021 sjösätts den nyinstiftade utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv och nu har vinnare i delområdet Göteborgsregionen tagits fram – ett kommunalt initiativ och ett initiativ från näringslivet.

I Göteborgsregionen blev vinnande kommunala initiativ Tjörn – island of art och från näringslivet vann Gunnebo slott och trädgårdar.

Under hösten går tävlingen vidare och vinnarna i Göteborgsregionen möter vinnarna i de andra västsvenska kommunalförbundsområdena. Utmärkelsen kommer att delas ut på Turistrådsdagen i november varje år och går till ett företag och ett kommunalt initiativ som utmärkt sig särskilt i Hållbarhetsklivets anda under det senaste året.

Tjörn – Island of art

På Tjörn älskar vi konst och natur. Från bryggan vid Nordiska Akvarellmuseet kan du doppa tårna i havet när du doppar akvarellpenseln i sitt vatten. Från kulturlandskapet vid Skulptur i Pilane ser du klipporna möta havet med skulpturen Anna vid din sida. Kungen av fyrar, Pater Noster, når du vattenvägen och här har du ett designhotell i världsklass som erbjuder dig ett hem vid horisonten.

Urvalskriterierna för Hållbarhetsklivet

Det kommunala initiativet/verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. De fyra principerna är:

De nominerade ska utmärka sig inom en eller flera av principerna. Ett kommunalt initiativ kan till exempel röra tillståndsgivning, information, infrastruktur mm, som förbättrat förutsättningarna att bedriva hållbara besöksnäringsverksamheter. Den nominerade verksamheten kan till exempel ha lyckats med att skapa nya säsonger för sin verksamhet, varit viktig för destinationens utveckling genom samverkan med andra aktörer, skapat modeller som gjort verksamheten mer ekonomiskt robust eller skapat arbetstillfällen för många på orten med mera.

De nominerade behöver inte utmärka sig inom alla fyra principer, men får inte gå emot någon av principerna.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet