Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Rapport gällande skolförslagen

Publicerad 1 juli 2021, kl 09:39

Under hösten 2020 startades arbetet med att ta fram ett förslag till en plan för all lokalförsörjning för samtliga verksamheter i Tjörns kommun sett ur ett övergripande samhällsutvecklingsperspektiv. Något kommunen inte haft tidigare. I slutskedet av arbetet fick utredarna uppdraget att se över de fem förslagen till skolstruktur.

”Särskild vikt ska läggas vid skolstrukturens del i helheten”

I uppdraget som kommunstyrelsen gav i mars skrevs att särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen.

Utredarna såg att det fanns stora möjligheter att möta både skolans och övriga verksamheters behov i det förslag till lokalförsörjningsplan utredarna arbetat med. Det presenterades som förslag nr sex. Det har ett övergripande helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen på Tjörn och innehåller bland annat en koncentration av kommunens fastighetsbestånd och verksamheter. Förslaget är långsiktigt och kan ses som en inriktning för framtiden där olika delar tas i olika etapper.

Redovisningen av de sex förslagen innehöll till exempel kostnadsberäkningar för de olika alternativen (såväl investeringar som drift), jämförelser mellan nybyggnation och renovering av lokaler, ekonomi- och nyttoperspektiv, behov av förskoleplatser, över- och underkapacitet samt konsekvenser för bemanning och antal klasser.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) möte den 22 april gjordes en första muntlig redogörelse för de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna kopplat till de olika förslag på skolstruktur som politiken beslutat om sedan tidigare.

Presentationen innehöll till exempel kostnadsberäkningar för de olika alternativen (såväl investeringar som drift), behov av förskoleplatser, över- och underkapacitet samt vilka olika konsekvenser alternativen skulle få för bemanning och antal klasser i de olika skolorna.

Vid ett extrainsatt möte för kommunstyrelsens arbetsutskott vecka 17 ska ett förslag på genomförande av invånardialog i frågan presenteras.

Digital invånardialog

En digital invånardialog med vårdnadshavare, medarbetare och elever har just genomförts.

Mer om invånardialogen hittar du här

Remiss till den 31 augusti

Förslagen går nu på remiss till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska lämnas in senaste den 31 augusti.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet