Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Ingen avgift för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2021

Publicerad 29 juni 2021, kl 09:42

Tjörns kommuns fullmäktige beslutade i juni att inte ta ut någon avgift vid ansökan om serveringstillstånd eller vid alkoholtillsyn under 2021.

Tjörns kommun anlitar Göteborgs Stad för att hantera serveringstillstånd och tillsyn av desamma. Sedan tidigare finns ett beslut att fakturera näringsidkarna först i oktober istället för första halvan av året som är brukligt. Nu går Tjörns kommun ett steg längre.

I och med fullmäktiges beslut är ansökan om serveringstillstånd samt den lagstadgade tillsynen av alkoholtillstånden avgiftsfri under 2021. Beslutet gäller även retroaktivt, det vill säga om någon redan hunnit betala sin avgift under 2021 kommer denne att få sin avgift tillbaka. Beslutet tas med anledning av den kris som drabbat restaurangnäringen som en följd av pandemin men också ett sätt att reglera kostnaderna för näringsidkarna under en tid då deras möjlighet att använda sitt serveringstillstånd kraftigt reducerats genom reglerade öppettider.

Beslutet fattades av ett enigt fullmäktige och är ett sätt för kommunen att värna en del av vår viktiga besöksnäring under den pågående krisen. Beslutet avser endast avgifterna 2021, under nästa år återgår taxan till det normala.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet