Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Redovisning av skolförslagen

Publicerad 27 maj 2021, kl 10:23

Som planerat redovisades förslagen till skolstruktur vid kommunstyrelsens arbetsutskott torsdagen den 20 maj. Uppdraget var att även inkludera synergier och samordningseffekter. Det ledde till att ett ytterligare förslag, nr sex, presenterades. I förslag sex har skolstrukturen satts in i ett helhetsperspektiv för kommunens lokalförsörjning.

”Särskild vikt ska läggas vid skolstrukturens del i helheten”

I höstas startades arbetet med att ta fram ett förslag till en plan för all lokalförsörjning för samtliga verksamheter i Tjörns kommun sett ur ett övergripande samhällsutvecklingsperspektiv. Något kommunen inte haft tidigare. I slutskedet av arbetet fick utredarna uppdraget att se över de fem förslagen till skolstruktur.

I uppdraget som kommunstyrelsen gav i mars skrevs att särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen.

Utredarna såg att det fanns stora möjligheter att möta både skolans och övriga verksamheters behov i det förslag till lokalförsörjningsplan utredarna arbetat med. Det presenterades som förslag nr sex. Det har ett övergripande helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen på Tjörn och innehåller bland annat en koncentration av kommunens fastighetsbestånd och verksamheter. Förslaget är långsiktigt och kan ses som en inriktning för framtiden där olika delar tas i olika etapper.

Förslagen till skolstruktur

Redovisningen av de sex förslagen innehöll till exempel kostnadsberäkningar för de olika alternativen (såväl investeringar som drift), jämförelser mellan nybyggnation och renovering av lokaler, ekonomi- och nyttoperspektiv, behov av förskoleplatser, över- och underkapacitet samt konsekvenser för bemanning och antal klasser.

Remiss till den 31 augusti

Förslagen går nu på remiss till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska lämnas in senaste den 31 augusti.

Resultat av digital invånardialog klar 3 juni

En digital invånardialog med vårdnadshavare, medarbetare och elever har just genomförts och resultatet redovisas den 3 juni.

Mer information kommer

Här på webbplatsen publiceras inom kort mer information från redovisningen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet