Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Så upplever ungdomar pandemin, trygghet, hälsa, skola, fritid, arbete och framtid

Publicerad 12 maj 2021, kl 18:16

Ungefär var femte elev i årskurs 8 uppger, hösten 2020, att livet som helhet blivit (lite eller mycket) sämre jämfört med hur det var före corona-pandemin.

Nio kommuner genomförde hösten 2020 den nationella ungdomsenkäten Lupp i samarbete med Göteborgsregionen (GR) och Tjörn var en av dem. Frågorna spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas livssituation. Enkäten vänder sig till elever i årskurs 8 och i några av kommunerna även ungdomar på gymnasiets år 2. Denna gång kunde vi inte ta del av Tjörns gymnasieelevers svar då bortfallet var för stort på grund av covid-19-restriktioner i skolan.

Några resultat från ungdomar på Tjörn i årskurs 8

Jämfört med 2017 är fler av eleverna i årskurs 8 år nöjda med både skolundervisningen och möjligheten till stöd vid behov och fler trivs i skolan 2020.

Den självskattade hälsan hos tjejer i årskurs 8 har minskat successivt sedan den första mätningen 2011, medan den är stabil hos killarna. 2020 uppger bara drygt hälften av tjejerna att de mår åtminstone ganska bra (och bara var femte svarar mycket bra). Det vanligaste regelbundna hälsobesväret är stress men även sömnproblem och huvudvärk anges av minst var fjärde tjej.

Tre av tio elever i årskurs 8 uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott (var tredje kille och var fjärde tjej) – och fyra av tio upplever otrygghet i vardagsmiljön (varannan tjej, drygt var fjärde kille)

12 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att de dricker alkohol minst någon gång i månaden och 7 procent att de har prövat narkotika, en större andel än 2017.

Till hösten planeras workshop tillsammans med ungdomarna för att arbeta tillsammans med resultatet.

Om Lupp

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner och regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Hösten 2020 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet