Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Samråd detaljplan Hövik

Publicerad 5 maj 2021, kl 00:30

Samråd för detaljplan Hövik 3:33, Tjörns kommun, 5 maj–2 juni 2021.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att bygga totalt 9 bostäder, i form av enfamiljshus i 1–1,5 plan som suterräng eller enplanshus. I området tillskapas en ny gata. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service.

Samråd

Planförslaget är ute på samråd under tiden 5 maj–2 juni 2021 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas in skriftligt senast den 2 juni 2021.

Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Efter avslutat samråd sammanställs inkomna synpunkter varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Upplysningar lämnas av handläggare:


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet