Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Preliminära uppgifter till förslagen om skolstruktur – slutrapport 20 maj

Publicerad 23 april 2021, kl 08:41

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) möte den 22 april gjordes en första muntlig redogörelse för de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna kopplat till de olika förslag på skolstruktur som politiken beslutat om sedan tidigare.

Presentationen innehöll till exempel kostnadsberäkningar för de olika alternativen (såväl investeringar som drift), behov av förskoleplatser, över- och underkapacitet samt vilka olika konsekvenser alternativen skulle få för bemanning och antal klasser i de olika skolorna.

Vid ett extrainsatt möte för kommunstyrelsens arbetsutskott vecka 17 ska ett förslag på genomförande av invånardialog i frågan presenteras.

En fullständig och slutlig rapport som kompletteras med till exempel vilka synergier de olika alternativen innebär mellan kommunens olika verksamheter presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 20 maj.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet