Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommun – en del av EU-utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion 2020”

Publicerad 25 mars 2021, kl 12:20

Tjörns kommun kan stoltsera med att vara en del av EU-utmärkelsen “Europeisk entreprenörsregion 2020”. Priset har tilldelats för det gemensamma arbetet med att ta fram Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Programmet är ett resultat av samverkan mellan alla kommunerna i Göteborgsregionen samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. På grund av pandemin är regionen fortfarande innehavare av priset under 2021 och priset vandrar runt mellan kommunerna. I juryns motivering lyfter man särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer.

– Jag är såklart väldigt stolt över det här priset! Det visar att vi jobbar rätt. I grunden handlar det om att skapa bästa förutsättningar för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit krävs att vi som kommun är öppen och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar som vi står inför. Det gör vi bäst genom att jobba tillsammans över kommungränserna där vi har satt upp ett gemensamt mål om att skapa minst 120 000 nya jobb i hela Göteborgsregionen varav 1200 ska vara på Tjörn, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg.

Pokal från EER

Sammantaget arbetar alla 13 kommunerna för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt bäst klimat för företagande och innovation.

– Priset kommer att stå i kommunens kundcenter under några veckor innan det är dags för nästa kommun att ta hand om det. Det blir lite som en vandringspokal till alla som har varit med och tagit fram en av Europas bästa strategier för entreprenörskap.

Mer information

Tjörns kommuns näringslivsstrategi harmioniserar med regionens arbete. Strategin lyfter kulturen och havet som våra viktiga bidrag till regionen men även det unika för Tjörn så som närhet, småskalighet och initativkraft.

GR- kommunernas beslutade program inklusive den första handlingsplanen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program hittar Business Region Göteborgs hemsida.

Europeiska Regionkommittén i Bryssel utser varje år tre EU-regioner som kan visa upp enastående och innovativa strategier och åtaganden för att främja företagande och entreprenörskap.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet