Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Skolstrukturen utreds vidare

Publicerad 15 mars 2021, kl 10:00

Torsdagen den 11 mars 2021 beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet om skolstruktur för vidare utredning på fem punkter. Protokollet justeras i början av vecka 11.

Vid kommunstyrelsens möte den 11 mars 2021 beslöts följande: Återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskott för att kostnadsberäkna följande förslag nedan.

För samtliga förslag ska redovisas driftkostnadskonsekvenser. Även konsekvenser för att täcka behovet av förskoleplatser ska ingå. Eventuell överkapacitet i förslagen ska redovisas.

Kostnadsberäkningarna för samtliga fem förslag ska presenteras på KSAU sammanträde senast 2021-05-20

Det framtagna underlaget ska därefter omedelbart remitteras till samtliga berörda nämnder och styrelser för skyndsam behandling och en digital medborgardialog ska genomföras.

Särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet