Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Hur mår Tjörnborna?

Publicerad 16 februari 2021, kl 12:57

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för åldersgruppen 16–84 år. Folkhälsomyndigheten genomför undersökningen vartannat år. 373 Tjörnbor svarade på undersökningen.

Här är några av resultaten från Tjörn:

Tjörnborna mår bra

Trots en pågående pandemi mår Tjörnborna jämförelsevis bra. 75 procent anger att de har ett gott allmänt hälsotillstånd, ett resultat som hamnar bland de 25 procent bästa i landet.

Många Tjörnbor rör sig men fetman ökar också

67 procent anger att de är fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka. Men 17 procent av Tjörnborna har fetma, en siffra som ökat med åren i hela landet. Endast 22 procent av Tjörnborna äter frukt och grönt mer än tre gånger per dag.

Ängslan, oro och ångest ökar

36 procent av Tjörnborna anger att de besväras av ängslan, oro eller ångest, också det en negativ trend som finns i hela landet. De flesta uppger att de har lätta besvär och det är oftare yngre än äldre personer som upplever ängslan, oro eller ångest.

Ensamhet och social isolering

Fyra procent känner sig ofta ensamma. Det är oftare äldre som upplever ensamhet.

Stark framtidstro

75 procent är mycket eller ganska optimistiska om sin framtid.

Tobaksvanor, alkohol och narkotika

Rökarna på Tjörn minskar – de som röker dagligen är nu 6 procent. 13 procent har riskabla alkoholvanor. 10 procent av Tjörns befolkning har någon gång provat på narkotika, en ökning med tre procentenheter sedan 2015.

Vad gör kommunen för att Tjörnborna ska må ännu bättre?

Här är några exempel på åtgärder som görs för folkhälsan på Tjörn:


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet