Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Nationell folkhälsoenkät om covid-19

Publicerad 9 februari 2021, kl 15:35

I dagarna skickas den nationella folkhälsoenkäten, HLV covid-19 ut. Den skickas till 24 000 invånare i Västra Götaland (120 000 totalt i landet). I årets enkät ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Årets enkät innehåller samma frågor som tidigare, med tillägg av ett antal coronarelaterade frågor. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda. Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Ditt svar är viktigt

Den nationella folkhälsoenkäten är av stor vikt, inte minst vid oväntade händelser som covid-19 och den pågående pandemin. De extra frågorna om covid-19 och dess påverkan på hälsan kommer att ge mer information om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor före, under och efter pandemin.


Sidansvarig Maria Johannessen/Senast uppdaterad 9 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet