Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Vaccinationerna av prio 1-grupper klara! Övriga Tjörnbor får besked av vårdcentral.

Publicerad 12 januari 2021, kl 16:53

Nu är covid-vaccinationerna av prioritet 1-grupperna helt klara. Även gruppboende som ingår i fas 2 är klara. Därmed är de grupper som har kommunal hälso- och sjukvård klara. Övriga prioritetsgrupper får information av sin vårdcentral när det är dags för dem.

Nu är covid-vaccinationerna av prio 1-grupper klara på Tjörn. Det är alltså personer som bor på äldreboenden, inom LSS-boenden och de med hemtjänst som har kommunal hälso- och sjukvård och därefter de som har hemtjänst. Personal inom vårdyrken ingår också i den första grupp personer som vaccineras.

Vaccination av övriga Tjörnbor görs av vårdcentraler – alla får en kallelse när det är dags

Övriga Tjörnbor är indelade i olika prioritetsgrupper efter ålder och risk. De vaccineras i den prioritetsordning Folkhälsomyndigheten bestämt. Vårdcentralerna ger dessa vaccinationer.

Du får en kallelse när det är dags – du behöver inte göra något

Övriga Tjörnbor får en kallelse hemsänd från sin vårdcentral när det är dags att vaccinera sig. Vaccinationen sker på vårdcentralen. Det kan komma att dröja innan vaccination av övriga prioritetsgrupper startar beroende på tillgång till vaccin.Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet