Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Ungdomars åsikter under Lupp!

Publicerad 29 september 2020, kl 11:40

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Den handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Enkäten genomförs i nio av Göteborgsregionens kommuner för att skapa en helhetsbild av ungas situation. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter.

Vad är Lupp?

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner, stadsdelar eller regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter.

Hur och när görs Lupp?

Lupp 2020 genomförs i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn under oktober och november. Undersökningen riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet. Majoriteten av ungdomarna kommer att göra undersökningen under lektionstid.

De som inte går i gymnasiet, eller studerar i en annan kommun än de bor i, kan få undersökningen hemskickad om skolan som de går i inte deltar i Lupp-genomförandet.

Varför är Lupp en viktig undersökning?

För att kunna stärka det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning behövs aktuell kunskap om ungas åsikter, vanor, hälsa och erfarenheter. För att få ett så pålitligt resultat som möjligt krävs att ungdomarna svarar på enkäten. Här spelar föräldrar och lärare en viktig roll i att uppmuntra ungdomarna att delta i undersökningen. Ungdomarnas svar är helt anonyma.

– Lupp stärker kommunernas möjligheter att jobba med barns och ungdomars rättigheter, vilket ju är extra aktuellt nu när FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige, säger Åsa Nilsson, analytiker vid Göteborgsregionen, FoU i Väst och regional samordnare av Lupp 2020.

Vad ska Lupp-resultaten bidra till?

En styrka med undersökningen är att resultaten kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i kommunens verksamheter, över förvaltningsgränserna. Detta stärker förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete i kommunen. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Om Lupp 2020

  • Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
  • Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2021.

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig Maria Johannessen/Senast uppdaterad 29 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet