Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Budget 2021

Publicerad 31 augusti 2020, kl 16:02

Den 11 juni 2020 antogs* mål och budget för kommunkoncernen för år 2021 samt ekonomiska ramar för åren 2022–2023. Hundralappen nedan illustrerar hur pengarna ska fördelas 2021.

Tjörn följer Agenda 2030

En nyhet i budgeten är att de strategiska områden som Tjörns kommun ska utgå från har kopplats till Agenda 2030. Agenda 2030 är 17 globala hållbarhetsmål som antagits av världens länder. Vill du veta vilka av hållbarhetsmålen som hör till var och ett av de strategiska områdena på Tjörn, kan du läsa mer i budgeten för 2021. Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har följande tre strategiska områden fastställts:

  • Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling.
  • Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla.
  • Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart.
Strategiska områden

Beslut om skattesats i slutet av november

Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun ska fastställas senare under året, senast 30 november. Kommunalskatten är pengar som alla som är skrivna på Tjörn betalar i skatt till kommunen. För närvarande är det 21,71 procent av inkomsten som är kommunalskatt. Under 2019 betalade Tjörnborna 878 miljoner kronor till Tjörns kommun.

* Beslutet om budget har överklagats.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 oktober 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet