Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fem miljoner extra till skolan i höst

Publicerad 14 augusti 2020, kl 09:13

Nio extra pedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov. Det är några av de förstärkningar som görs i skolan på Tjörn tack vare statsbidrag för likvärdig skola 2020.

I höst har fler pedagoger anställts för att hjälpa de elever som har svårast att klara av skolan.

Det nya statsbidraget räcker till flera insatser:

  • Sju pedagoger med varierande sysselsättningsgrad, en i varje skola, anställs som extra resurs. Deras uppdrag är att hjälpa elever med stort stödbehov.
  • Ett särskilt team med två pedagoger (eller annan lämplig kompetens) ska arbeta med de elever som har oroande frånvaro, för att få dem att komma tillbaka till undervisning.
  • Systematiskt kvalitetsarbete. Två halvtids biträdande rektorer vid Häggvallskolan respektive Bleketskolan. Högstadiet har många styrdokument att förhålla sig till, något som gör att skolorna får mer administrativa uppgifter. Dessa tjänster avlastar rektorerna och ger mer tid till att utveckla kvalitén i skolan.

Statsbidrag för likvärdig skola 2020

Bidraget är till för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Tjörns kommun har sökt och beviljats drygt 5 miljoner kronor för ovanstående insatser. (Nästa år finns sannolikt ytterligare 5 miljoner att söka, vilket innebär att insatserna kan behållas även under vårterminen.)


Sidansvarig Eva-Karin Ohlsson/Senast uppdaterad 14 augusti 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet