Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Eldningsförbud

Publicerad 17 juni 2020, kl 13:03

Just nu är det torrt i skog och mark. Det innebär att det är stor risk för brand. Tjörns kommun har därför infört eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller från och med 17 juni kl 12.00 och tills dess att beslutet upphävs.

Eldningsförbudet innebär att du inte får elda, grilla eller på annat sätt bränna fasta bränslen (till exempel ved, kol, briketter, gräs, grenar) i skog och mark. Att använda engångsgrillar och portabla grillar är inte tillåtet.

Var får jag elda och grilla – trots eldningsförbudet?

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Du får alltså laga mat och grilla på fasta grillplatser och använda friluftskök. Med en fast grillplats menas till exempel en eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betong eller sten) och en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Vad får jag elda?

Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten. Heta arbeten där man inte använder fasta bränslen är också tillåten.

Kan jag få undantag från eldningsförbudet?

Tjörns kommun kan i vissa fall medge undantag från eldningsförbudet.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Om du bryter mot förbudet riskerar du att dömas till böter.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en brand i skog och mark?

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Information till verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men som kan innebära en brandrisk

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksamheter trots att de kan innebära en brandrisk. Vi påminner därför om att

  • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning
  • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
  • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand
  • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre
  • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare
  • en brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller inte.

Sidansvarig Anna Lena Bjarneberg/Senast uppdaterad 17 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet