Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Har du sett en främling?

Publicerad 28 maj 2020, kl 09:33

Visst är lupinerna fina med sin blå färg som lyser upp vägkanten. Tyvärr spider de sig och konkurrerar ut våra inhemska arter.

Lupinen sprider sig och bildar ett blått hav längs vägkanten där det tidigare växte mängder med andra arter. Därför är den ett hot mot den biologiska mångfalden.

Främling från Nordamerika

Lupinen kommer ursprungligen från Nordamerika och klassas som en invasiv främmande art. De invasiva arterna är inte bara ett problem för den biologiska mångfalden utan kan också vara svåra att bli av med och de kan orsaka ekonomiska problem genom sin kraftiga spridning. Exempel på växter som orskar stor skada är parkslide som kan skada husgrunder och sjögull som täcker hela sjöar och hindrar sjöfarten.

Nu ska invasiva arter kartläggas

Under 2020 startar Tjörns kommun arbetet med att inventera förekomsten av invasiva främmande arter i kommunen. När inventeringen är klar ska en lokal handlingsplan tas fram som beskriver hur vi ska bekämpa de invasiva arterna.

Pengar från Naturvårdsverket

Tjörns kommun har fått pengar från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, ett så kallat LONA-bidrag. Pengarna ska användas till att kartlägga förekomsten av invasiva arter i kommunen och till att öka kunskapen, samarbetet och dialogen med berörda.

Du kan hjälpa till att kartlägga invasiva arter på Tjörn genom att rapportera dem på Artdatabankens webbplats.

Markägaren har ansvar

Från 1 januari 2019 har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare.

Särskild container på återvinningscentralen

På Tjörns återvinningscentral finns en särskild container där du ska lämna växtavfall från invasiva arter. Släng aldrig växtavfallet från invasiva främmande arter på komposten eller i matavfallspåsen eftersom de går vidare till kompostering. Flera av dessa arter har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av en stjälk för att den ska slå rot. Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.


Sidansvarig Maria Johannessen/Senast uppdaterad 28 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet