Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Demokrati trots corona

Publicerad 18 maj 2020, kl 15:02

Coronapandemin har snabbt ändrat våra arbetssätt. Det gäller även det politiska arbetet. Efter kommunfullmäktiges beslut den 16 april om att godkänna möten på distans har fyra redan genomförts.

Först ut med digitala nämndmöten var barn- och utbildningsnämnden. Näst på tur var kultur- och fritidsnämnden och så har det fortsatt.

Snabbt agerande

– Som förvaltningschef vill jag uttrycka barn- och utbildningsförvaltningens tack och tacksamhet för de stora arbetsinsatser som olika tjänstepersoner och funktioner gjort sedan beslutet i KF att möjliggöra nämndmöten på distans. Det är många arbetskamrater på IT-avdelning, på kommunkansli och inom vår egen och andra förvaltningar som samverkat och samarbetat på ett föredömligt sätt för att säkerställa att nämndens möte kunde genomföras på ett korrekt och rättssäkert sätt. Stort tack också till våra politiker som lagt extra tid på att hämta datorer och lägga tid på utbildning – utan er blir det inga nämndmöten och den demokratiska processen stannar upp, säger Lena Eriksson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

En del av historiebeskrivningen

2020 är ett år som kommer att gå till historien på grund av rådande coronapandemi och allt den medför. Att se till att det demokratiska arbetet kan fortsätta trots en pågående pandemi lär också bli historia.

Ett skydd för demokrati och hälsa

– Genom det nya arbetssättet kan vi skydda både den demokratiska processen och ledamöternas hälsa. På några få veckor har en lösning tagits fram, digitala verktyg hämtats ut, utbildningar genomförts och nya arbetssätt har anammats av Tjörns politiker och berörda tjänstepersoner. Något som inte hade kunnat genomföras utan stort engagemang, tydliga prioriteringar och samverkan. Nu ser vi tydligt vad vi kan åstadkomma genom ett bra samspel, säger Catarina Cani kommunens digitaliseringsstrateg som varit den drivande projektledaren i arbetet.

Digitalt deltagande på nämndmöten

Det var på kommunfullmäktiges möte den 16 april det beslöts att nämndmöten kunde genomföras med digitalt deltagande. Huvudregeln är dock fortfarande fysiska möten men de ledamöter som är i riskgrupp för covid-19 erbjuds möjligheten att delta digitalt. Beslutet gäller inledningsvis sex månader. Det gäller samtliga nämnder men inte kommunfullmäktiges möten.

Närmare 30 politiker har tackat ja till att delta digitalt

Hittills har 27 politiker tackat ja till kommunens erbjudande om digitalt deltagande. Dessa politiker har tilldelats nya digitala verktyg och fått utbildning i hur de ska hantera verktyg och systemet Teams som används för att genomföra mötena.

Ändrade rutiner i möteslokaler

Men det är inte bara de politiker som ska delta i mötena digitalt som behöver lära nytt – även en del rutiner i möteslokalen har behövt förändras för att alla ska kunna delta på ett jämlikt och säkert sätt.

En del i Tjörns digitaliseringsresa

Det var coronapandemin som blev den snabba utlösande faktorn för politiska möten på distans. Tjörns kommun genomför nu en digitaliseringsresa där medborgarna erbjuds fler tjänster digitalt. Flera delar av det interna arbetet präglas av högre grad av digitalisering. Nu blev alltså även det politiska arbetet mer digitalt väldigt snabbt.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet