Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Leader Södra Bohuslän

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling.

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utveckligen.

Leader finansieras av EU, staten, kommunen och med privata medel.

Sök projektpengar för utveckling

Leader Södra Bohusläns område sträcker sig över sju kommuner: Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra skärgård. Varje "leaderperiod" har ett antal områden som varje projekt måste beakta och förhålla sig till.

Leader Södra Bohuslän ersatte 2015 Leader Terre et Mare.

Insatsområden

Mottot "En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla" utgår från tre övergripande mål med tillhörande insatsområden.

 • En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän
  Här ingår satsningar som ska bidra till en ekonomiskt hållbar och smart tillväxt i området. Målet fokuserar på två insatsområden, besöksnäring samt lokal mat och kan innehålla stöd till exempelvis nya arbetstillfällen eller besöksanledningar.

 • En levande och tillgänglig del av Bohuslän
  Gemensamt för satsningar inom detta mål är att de ska bidra till goda förutsättningar för att kunna bo och leva i området. Målet fokuserar på insatsområdet lokal service, tillgänglighet och delaktighet och kan innehålla stöd till exempelvis ökad lokal service.

 • En miljömässigt hållbar del av Bohuslän
  Satsningar inom detta mål ska bidra till innovativa lösningar för miljömässig hållbarhet i den lokala utvecklingen. Målet fokuserar på insatsområdet miljöeffektivisering och kan innehålla stöd till exempelvis nya lokala lösningar för miljömässigt hållbara transporter och energieffektivisering.

Beslut om projektstöd

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktions grupp). LAG verkar inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som godkänner eller avslår projekt utifrån hur väl det uppfyller utvecklingsmålen i strategin, ungefär som en jury.

De första projekten bedöms i LAGS möte under juni 2016.

Projekten ska vara lokalt förankrade och präglas av ett tydligt underifrånperspektiv. Den som kommer med idén ska sedan driva projektet.

Vilka kan söka?

 • Företag, enskilda eller tillsammans
 • Organisationer
 • Föreningar
 • Myndigheter

Enskilda personer kan inte beviljas stöd.

Kontakta Leaderkontoret

Har du en idé? Ta kontakt med utvecklingskontoret! Där kan du få hjälp med att utveckla idén och söka om ekonomiskt stöd. Du kan även få kontakt med andra aktörer i andra projekt.

Läs mer via länkarna i högerkolumnen.

Sidan senast uppdaterad 2018-06-25 10.57

Kontaktuppgifter

Leader Södra Bohuslän
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Verksamhetsledare
Frida Larsson
0703 064 49 29 frida.larsson@leadersodrabohuslan.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se