Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Fiskekommunerna

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner, bland annat Tjörn, och Västra Götalandsregionen samverkar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskerinäring.

Nätverket samverkar med olika intressenter inom fiskerinäringen och bygger upp kunskap och påverkar processer och regelverk av betydelse för havsmiljön, yrkesfiske och vattenbruk. Det följer fiskeripolitiken med fokus på förändringar och hur dessa påverkar västkustfisket, näringen och lokal ekonomi

Vid behov tar man initiativ gentemot stat, myndigheter och departement.

Nätverkar med en rad andra organisationer, bland andra

  • Nationell yrkesfiskestrategin
  • Nationellt vattenbruksnätverk
  • Landsbygdsnätverket
  • Maritima livsmedelsklustret
  • Vattenbrukscentrum Väst

De arbetar med att samla kunskap, initiera och genomföra utredningar. Du kan få hjälp med att delta i EU-program. De samverkan regionalt med näringar inom yrkesfiske, beredning, vattenbruk med mera. Naturligtvis nätverkar man mycket och erbjuder mötesplatser, konferensenser, uppvaktningar och så vidare.

Om du som är aktiv fiskare eller representerar någon fiskeorganisation har synpunkter i ämnet så tar vi gärna del av dem. Vi behandlar regelbundet frågor från näringen och har ofta inbjudna talare på möten.

Politisk representant för Tjörns räkning är Anders G Högmark, kommunfullmäktiges ordförande.

Sidan senast uppdaterad 2016-05-30 09.23

Länkar

Fiskekommunernalänk till annan webbplats

Fiskekommunernas ordförande Clas-Åke Sörkvist
Tanums kommun
clas-ake.sorkvist@tanum.se
Mobil 0705-95 28 42

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se