Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Näringslivet på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med cirka 2000 företagare. Antalet företagare i kommunen växer stadigt. Under 2016 startades, enligt Nyföretagarbarometern, 106 nya företag inom kommunen. Svenskt Näringsliv lyfter Tjörns kommun i rapporten Företagsamheten 2017, som den kommun med högst företagsamhet i Göteborgsregionen.

Tjörns kommun är största arbetsgivaren med drygt 1 200 anställda inom främst skola och omsorg. Största privata arbetsgivaren är Wallhamn AB med 162 anställda, en ökning från föregående år med drygt fem procent. Generellt sett ökar sysselsättningen i kommunen och den minskade arbetslösheten är en indikator på att näringslivet går bra, vilket även ett flertal konjunkturrapporter visar. Sedan 2000 har cirka 1150 nya arbetstillfällen skapats i kommunen!

Tjörn är historiskt sett kanske mest känd för sin shippingverksamhet och för fiskindustrin. På senare år har även turismen vuxit stark och under 2016 genererade turistnäringen 323 årsarbetstillfällen i kommunen. Medan norra Bohuslän kraftig tappar antalet gästnätter under året har Tjörn kunnat visa en kraftig positiv utveckling av våra övernattande besökare. Skulptur i Pilane slog publikrekord och har varit en av de bidragande orsakerna till ökningen. Parken lyftes även under hösten som en av Europas 10 främsta skulpturparker av
The Guardian.


Tjörns företag i siffror:

  • 2000 registrerade företag.
  • Majoriteten av kommunens företagare är soloföretagare, endast 60 företag har fler än 10 anställda och endast nio har fler än 50 medarbetare.
  • Var fjärde företag ägs av en kvinnlig företagare eller har kvinnlig VD. Det är något lägre än rikssnittet.
  • 60 företag har serveringstillstånd
  • Endast ett börsnoterat företag finns representerat på Tjörn
  • Den vanligaste företagsformen på Tjörn är enskild näringsverksamhet. Närmare vartannat företag drivs som enskildfirma, andelen aktiebolag ökar dock och är 2016 närmare 45 procent.

Källa: UC WebSelekt januari 2017.

Mer aktuell statistik och information om näringslivet på Tjörn finns att läsa i presentationen Näringslivet på Tjörn, se länk till höger. 

Sidan senast uppdaterad 2019-10-07 09.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se