Tjörns kommuns logotype
Land 6,8 °C Hav 5,5*°C
Medelvind WSW 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Historia

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Den person som är mest förknippad med Sundsby säteri är
Margareta Huitfeldt, som bodde på Sundsby mellan åren
1635 och 1683.

Sundsby säteri ägs av Tjörns kommun, som år 2003 köpte säteriet av den Hvitfeldtska stipendiestiftelsen. Innan köpet var säteriet utarrenderat i drygt 320 år, och få personer hade under denna tid möjlighet att besöka platsen. Säteriet öppnades för allmänheten i samband med att Tjörns kommun blev ny ägare.

Gården Sundsby nämns för första gången i biskop Eysteins Jordeborg från 1388, då Bohuslän var norskt. Då kallades gården Sundsbö. Ett säteri är en gård som bebotts av en frälseperson och innehaft "sätesfrihet", eller skattefrihet. Sundsby blev säteri på 1500-talet.

Margareta Huitfeldt

Den person som är mest förknippad med säteriet är Margareta Huitfeldt, som bodde på Sundsby mellan åren 1635 och 1683.

Margareta Huitfeldt föddes den 5 november 1608 på Skjelbreds gård i Eiker i södra Norge. Hennes föräldrar var Bente Jonsdotter Skack och Hartvig Huitfeldt. Den norska släkten Skack/Schack adlades 1503 och släkten Huitfeldt är ursprungligen en dansk adelssläkt, känd sedan 1400-talets mitt.

Margareta blev tidigt moderslös, och hennes far Hartvig gifte år 1622 om sig med en jylländsk adelskvinna vid namn Maren Eriksdatter Schram. Inför faderns omgifte hade Margareta fått sitt modersarv, gården Skjelbred i Norge. Vid giftermålet flyttade Hartvig och Margareta till Marens storgods Rammegard i Danmark.

Sundsby säteri beboddes vid denna tid av Margaretas mormor, Gurun Green, som 1614 ärvt gården efter sin äldre bror, Anders Lauritsen Green. Margareta hade utöver hemmet på styvmoderns gård Rammegard också beretts ett andra hem hos mormor Gurun på Sundsby. Då Gurun dog 1625 blev Margareta ensam arvtagare till Sundsby och alla övriga gårdar som hörde därtill.

Hartvig Huitfeldt dog på Rammegaard år 1637. Margareta var enda barnet, och därmed ensam arvtagare till mycket stora egendomar.

Utställning i Östra flygeln 

17 maj 2015 invigdes utställningen i Östra flygeln som berättar om Margaretas liv och arv, samt gården och säteriets historia.

Sidan senast uppdaterad 2019-10-21 15.15

Öppettider

Parken och området
har öppet året runt.
Välkommen!

 

Utställningen i Östra flygeln

Oktober-18 november,
fredag-söndag 11-17.
19 november- februari,
fredag-söndag 11-16.

Café & restaurang

Oktober-18 november,
fredag-söndag 11-17.

19 november- februari,
fredag-söndag 11-16.

SilverWijk

September - februari
fredag-söndag 11-16.

Hitta hit

Sundsby säteri
Sundsbyvägen, 471 73 Hjälteby

Ligger ca 1 mil från Stenungsund. Kör över Tjörnbroarna, följ väg 160 och efter 4 km tag vänster mot Sundsby säteri. 

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se