Pilane gravfält

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Pilane 884
I detta levande jordbrukslandskap finns boplatser från stenåldern, gravar från järnåldern och modern konst.

Pilane gravfält är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält. Här finns ett 90-tal domarringar, resta stenar och stensättningar från järnåldern. Alltsammans omges av ett uråldrigt kulturlandskap med spår från stenåldern.

Natur

Betande får håller markerna öppna. På kullarna växer typiska hagmarksväxter som kattfot, ängsviol och mandelblom. Här finns också växter som hör hemma på de riktigt fina naturbetesmarkerna, exempelvis vårvicker, dvärgmaskros och spenslig ullört.

På vägen från parkeringsplatsen till gravfältet passerar man en gammal skalgrustäkt. Hit upp nådde havet för 10 000 år sedan, då villkoren var gynnsamma för musslor och snäckor. Här finns också många kalkälskande växter som vildlin, grusbräcka, väddklint och många andra arter.

 

Pilane Basteröd hällristning

Historia


Tidigare har man hittat flintavslag och delar av redskap i området, men fynd vid utgrävningarna i början av 1980-talet visar att människor bosatt sig här redan för 8 000 år sedan. Under senare delen av stenåldern höll man boskap, brukade jorden och jagade.

Intill avfarten från Kyrkesundsvägen finns en hällristning från bronsåldern: femton skepp med utsvängda för- och akterpartier och så kallade bemanningsstreck.

Här finns ett 90-tal gravar från järnåldern (500 f Kr till 1050 e Kr). I gravfältets norra del finns några domarringar.

Hitta hit


Kör väg 169 mot Skärhamn, ta höger vid skylt Kyrkesund i Vallhamnskorsningen. Passera Kållekärr och kör ytterligare 3 km. Sväng höger i rondellen, mot Kyrkesund. Följ vägen 4,5 km och sväng sedan vänster vid skyltar Pilane och Gravfält. Ett par hundra meter in, på höger sida, ligger gravfältet.
Pilane karta
Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 10.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se