Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,0 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kulturhistoria

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörn är en gammal kulturbygd med många lämningar från sten-, brons- och järnålder. Traditionella näringar har varit fiske, fraktfart och jordbruk.

Förbindelserna över haven med Norge, Island och de brittiska öarna har satt sina spår i språk, musik och kulturtraditioner.

Små och medelstora fiskelägen med säregen, tät bebyggelse längs kusterna samsas med allmogekulturens bybildningar och byggnadsstil inne på ön.

Dagens kulturmiljövård går ut på att påverka samhällsplaneringen så att den inte slår sönder gamla kulturmönster. Planeringen ska låta gammalt och nytt utvecklas hand i hand.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-11 16.29
Mer information

För den som vill veta mer har Tjörns kommunbibliotek gott om Tjörnlitteratur att köpa eller låna.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se