Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Säbyleden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Introduktion

Säbyleden är belägen inom naturreservaten Breviks Kile och Säby Kile och är lagd som en rundvandring med början vid Säbygården. Leden går genom öppna landskap, betes- och skogsmark, på stigar och vägar, genom Knutstången ut till Säby ö och slutar här vid den gamla stenstugan. Säby ö består av två öar med en smal landtunga emellan och här går leden längs en gammal brukningsväg över öarna. På somrarna går här kor på bete. Det kala, välbetade landskapet ger en god bild av hur Bohusläns kustområden sett ut längre tillbaka i tiden.

På vägen tillbaka kan man välja att gå via Breddalen.

Längd

Leden från Säbygården ut till stenstugan och sedan tillbaka via Säby kile är cirka 6 km lång. Du kan också välja att inte gå ut till stenstugan, rundan blir då cirka 4 km lång.

Svårighetsgrad

Lätt

Markering

Längs leden finns en diskret orange markering.

Tillgänglighet

Det går inte att ta sig runt hela leden med rullstol. Med rullstol kan du börja vid Säbygården och gå mot Säby kile, ta vänster (söderut) längs asfaltsvägen och sedan svänga höger (västerut) för att till slut komma ner mot Breviks kile. Här får du vända och ta dig tillbaka samma väg, cirka 3 km.

Natur och djurliv

Från Säbygården slingrar sig Säbyleden genom olika naturtyper och kulturlandskap: ädellövskog, fuktängar, havsstränder, buskmarker och gräsmarker med en intressant flora. I buskarna häckar törnskata och hämpling, båda ansvarsarter för Tjörns kommun. I Säby kile mynnar Mabäcken och Säby å, båda havsöringsförande. De grunda vikarna är reproduktionsplats för många fiskar samt rastplats och skafferi för en mängd fågelarter. Ute på Säby ö kantas vägen av kaprifol, hartsros och slån. Över gräsmarkerna doftar nattviol och på de strandnära betesmarkerna växer många olika arter av ädelmaskrosor.

Historia

Vid slutet av 1700-talet fanns åtta trankokerier och ett sillsalteri på Säby ö. När sillfisket tog slut avfolkades ön och bebyggelsen försvann. Från mitten av 1800-talet återbefolkades Säby ö. Vägen kantas av grunder från de små hus som fanns här ännu en bit in på 1900-talet. Under 1920-talet lämnade den siste bofaste ön och i början av 1950-talet byggdes den första sommarstugan. Längst ut ligger en vik som på gamla kartor kallas Stora skuteviken. Den var traktens förbindelse med omvärlden och trafikerades kring sekelskiftet 1900 av en ångbåt. Här ligger den lilla stenstugan som tros vara en rest av 1700-talets bebyggelse. Stugan som förföll i början av 1900-talet har restaurerats av Tjörns Hembygdsförening.

Sevärdheter

Stenstugan längst ut på den yttre av de två öar som bildar Säby ö. En liten bit bortanför stenstugan ligger en stor jättegryta.

Bekvämligheter

Grillplats och vilobänk ute vid stenstugan.

Skötsel

Vandringsleden sköts av Tjörns kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, fritidsavdelningen.

Hitta hit

Med bil:

Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta höger mot Kållekärr. Passera Kållekärr. Efter rondellen vid Hoga, ta höger mot Säby. Parkering finns vid Säbygården.

Med buss:

Ta buss mot hållplats Hoga på Tjörn. För tidtabell, se Västtrafiklänk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad 2018-06-19 10.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se