Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,2 °C
Medelvind NE 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Häröns vandringsleder

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Introduktion

Vandringlederna på Härrön går delvis genom ett naturreservat och erbjuder en rad alternativa sträckor. Man startar bland husen med vacker utsikt över det smala sundet in mot Tjörn, där det ständigt passerar båtar. Härifrån kan man välja att antingen gå norrut, västerut eller söderut.

De lättaste lederna går från färjeläget utmed den asfalterade vägen norrut till Rösseberget eller söderut till Holmudden. Övriga vandringar är lite mer krävande och stigarna passar inte för barnvagnar. Du kan behöva stövlar under vår och höst. Karta kan köpas på färjan.

Holmudden

Den södra delen av vandringen, ner mot Holmudden, erbjuder en mycket vacker utsikt över havet i väster och in över Tjörn och i sydost mot Skärhamn. Vid klart väder kan du från högsta punkten i söder se den karaktäristiska siluetten av Carlstens fästning på Marstrand, fyren Trubaduren och den renoverade fyren Pater Noster.

Från färjelägret följer du vägen mot Stavsundsholmen. Cirka 200 meter före vägens slut finns en träskylt som pekar åt höger och visar vandringens början. Följ ängen förbi fotbollsmålen.

Längd: Cirka 3 km fram och tillbaka. Vandringen tar cirka 45 minuter effektiv tid.

Markering: Bortanför fotbollsmålen finns ledmarkering i form av korta trästolpar med gröna märken. Här och var finns äldre markering i form av ljusblå pilar målade direkt på berget.

Svårighetsgrad: Medelsvår till svår. (Brant stigning på ett par ställen)

Änga

Vandringen till Änga går norrut från färgelägret. Slingan viker av västerut för att sedan fortsätta söderut mot den gamla gården Änga. Från Änga kommer du tillbaka till färgelägret genom en stig som går österut över ön.

Markering: Vandringsleden är markerad med trästolpar med gröna märken.

Längd: Cirka 6 km fram och tillbaka. Slingan tar cirka 1-1,5 timmar att ta sig runt.

Svårighetsgrad: Medelsvår

Rörberget

Strax söder om Änga finns en liten slinga förbi Rörberget. Längst upp finns en fin rastplats med en bänk.

Markering: Vandringsleden är markerad med trästolpar med gröna märken.

Längd: Cirka 1 km

Svårighetsgrad: Medelsvår

Tillgänglighet

De asfalterade delarna av lederna, norrut och söderut från färgelägret, är lätta att vandra och här kommer du några hundra meter fram med både barnvagn och rullstol. Resten av lederna har ingen typ av tillgänglighetsanpassning förutom några spänger på platser där det ofta är sankt.

Natur

Härön präglas av trädlösa hällmarker genomkorsade av dalgångar med många artrika natur- och vegetationstyper. Över betesmarkerna doftar nattviol under tidig sommar och på slåtterängen växer ängslosta och höskallra. Samhället har sin alldeles egna flora där du kan finna den pampiga men giftiga bolmörten liksom malört, blommande rödmalva och andra skönheter.

Härön blev naturreservat 1998-1999.

Historia

De äldsta kända bosättningarna på Härön är från slutet av 1500-talet. Den bördiga jorden och närheten till havet gjorde att människor valde att bosätta sig på norra delen av ön. Under sillperioderna ökade befolkningen och bebyggelsen växte fram på östsidan. På västsidan finns lämningar av tomtningar eller stenkretsar, tillfälliga övernattningsställen använda av fiskarna.

Sevärdheter

På flera ställen längs lederna finns platser med storslagen utsikt.

I stenröset på den högsta punkten längs leden till Holmudden har ett hjärta placerats. Hjärtat kan användas för de som vill befästa sin kärlek med ett så kallat kärlekslås.

Bekvämligheter

Leden har på ett par ställen små spänger för lite bättre framkomlighet, men i övrigt går leden framför allt i orörd natur.

Skötsel

Västkuststiftelsen har i samarbete med Häröns Intresseförening hand om skötseln av leden.

Hitta hit

Med bil:

Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta av mot och passera Kållekärr. I rondellen, ta höger mot Kyrkesund. Parkering finns vid Linnevikens badplats.

Med buss:

Ta buss 357 mot Björholmen, till Kyrkesund. För tidtabell, se Västtrafiklänk till annan webbplats.

Till Härön tar du dig med färjan som går mellan Kyrkesund och Härön, tidtabell se Västtrafiklänk till annan webbplats.

Härön-Kyrkesund karta
Sidan senast uppdaterad 2017-11-28 08.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se