Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 10,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Säby ö

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Säby ö består av två öar med en smal landtunga emellan. Det kala, välbetade landskapet ger en god bild av hur Bohusläns kustområden sett ut längre tillbaka i tiden.
Stenstugan på Säby ö

Tänk på att du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller slår upp ett tält i skogen. Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare, djur och andra besökare. En bra tumregel är "inte störa - inte förstöra".

Den inre ön domineras av det stora Öberget med Säby Huvud (bilden ovan). En gammal brukningsväg går över öarna, med många led och grindar.

Historia

Vid slutet av 1700-talet fanns åtta trankokerier och ett sillsalteri på Säby ö. När sillfisket tog slut avfolkades ön och bebyggelsen försvann. Från mitten av 1800-talet återbefolkades Säby ö. Vägen kantas av grunder från de små hus som fanns här ännu en bit in på 1900-talet. Under 1920-talet lämnade den siste bofaste ön och i början av 1950-talet byggdes den första sommarstugan.

Längst ut ligger en vik som på gamla kartor kallas Stora Skuteviken. Den var traktens förbindelse med omvärlden och trafikerades kring sekelskiftet 1900 av en ångbåt. Här ligger den lilla stenstugan som tros vara en rest av 1700-talets bebyggelse. Stugan som förföll i början av 1900-talet har restaurerats av Tjörns Hembygdsförening.

Natur

I Säby kile mynnar Mabäcken och Säby å, båda havsöringsförande. De grunda vikarna är reproduktionsplats för många fiskar samt rastplats och skafferi för en mängd fågelarter.

Från Säbygården slingrar sig Säbyleden genom olika naturtyper och kulturlandskap: ädellövskog, fuktängar, havsstränder, buskmarker och gräsmarker med en intressant flora. I buskarna häckar törnskata och hämpling, båda ansvarsarter för Tjörns kommun.

Ute på Säby ö kantas vägen av kaprifol, hartsros och slån. Över gräsmarkerna doftar nattviol och på de strandnära betesmarkerna växer många olika arter av ädelmaskrosor.

Hitta hit

Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta höger mot Kållekärr. Passera Kållekärr, efter rondellen ta höger mot Säby. Parkering finns vid Säbygården.

Säby ö karta 1000
Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 10.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se