Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 9,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Häröns naturreservat

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Härön

På Härön finns såväl trädlösa hällmarker som bördiga åkrar, brukade på gammalt sätt. Floran är därför artrik och bitvis unik. Resan dit kombineras gärna med ett besök i det gamla fiskeläget Kyrkesund, "Sumpen".

Natur

Härön präglas av trädlösa hällmarker genomkorsade av dalgångar med många artrika natur- och vegetationstyper. Över betesmarkerna doftar nattviol under tidig sommar och på slåtterängen växer ängslosta och höskallra. Samhället har sin alldeles egna flora där man kan finna den pampiga men giftiga bolmörten liksom malört, blommande rödmalva och andra skönheter.

Härön blev naturreservat 1998-1999.

Vandringsleder

Den lättaste leden går från färjeläget utmed den asfalterade vägen norrut till Rösseberget eller söderut till Stavsundsholmen. Promenaden går bland de vackra husen och med vacker utsikt över sundet. Övriga vandringar är lite mer krävande, upp till fyra timmar, och stigarna passar inte för barnvagnar. Du kan behöva stövlar under vår och höst. Karta kan köpas på färjan. Ansvarig för lederna är Västkuststiftelsen i samarbete med Häröns intresseförening.

Historia

De äldsta kända bosättningarna på Härön är från slutet av 1500-talet. Den bördiga jorden och närheten till havet gjorde att människor valde att bosätta sig på norra delen av ön. Under sillperioderna ökade befolkningen och bebyggelsen växte fram på östsidan. På västsidan finns lämningar av tomtningar eller stenkretsar, tillfälliga övernattningsställen använda av fiskarna.

St Olavs valar - Kyrkesund

På berget söder om Sumpen står Sankt Olovs valar, ett av Bohusläns mest kända sjömärken. Enligt sägen är kumlen fyra troll som förvandlats till stenstoder. Olav Haraldsson, kallad den helige, var på 1000-talet kung av Norge, dit Bohuslän räknades på den tiden. Man når valarna via en liten stig, ungefär halvvägs mellan landsvägen och Linnevikens badplats.

På ön Kålhuvudet nedanför berget ligger ett välbevarat trankokeri från 1780. Det är ett välkänt landmärke med gula väggar åt söder och väster, röda åt norr och öster.

 

Hitta hit


Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta av mot och passera Kållekärr. I rondellen, ta höger mot Kyrkesund. Parkering finns vid Linnevikens badplats.
Härön-Kyrkesund karta
Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 10.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se