Kulturmiljöprogrammet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Program för Tjörns kulturmiljöer

Kulturmiljörprogrammet finns att köpa i Tjörns kundcenter. Pris: 200:-

I vårt kulturmiljöprogram kan du läsa om de många unika kulturmiljöerna i vår kommun, hur de utvecklats och hur vi vårdar dem. Och inte minst hur vi ska planera för en framtid där vi även tar hänsyn till historien.

Genom människans påverkan och avtryck i landskapet skapar vi vår gemensamma kulturmiljö. Det kan vara hagar, ängar, odlingsmark, fornlämningar, stigar, vägar och bebyggelse som lämningar från tidigare byggnader. Ting och sammanhang som var för sig beskriver en historia, men som tillsammans berättar än mer.

Det kulturlandskap som omger oss utvecklas hela tiden och med detta ställs även krav på oss att omvärdera vårt gemensamma kulturarv. Varför är dessa lämningar, spår och byggnader betydelsefulla?

Det är med hjälp av dem vi kan förstå vår utveckling och historia. De ger perspektiv på nutid och framtid genom att vi gemensamt kan diskutera och förhålla oss till vår utveckling och vårt komplexa samhälle. Genom ett välavvägt förhållningssätt till det som finns skapas möjligheter till bättre beslut om sådant som formar vår framtid.

Att kulturmiljöer är en resurs för Tjörn är ett faktum och ansvaret är något som går i arv. De är också ett kapital som Tjörn inte har råd att slösa med i relation till miljömässiga, upplevelsemässiga-, och ekonomiska kvaliteter.


Sidan senast uppdaterad 2016-06-29 14.16
Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Tjörns kundcenter
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se